Commissieleden

Prof. Dr. A.B. Terlouw

Voorzitter
 • Fulltime Hoogleraar Rechtssociologie Radboud Universiteit Nijmegen en vaksectievoorzitter van de sectie Rechtssociologie/Migratierecht
 • Voorzitter van het onderzoekscentrum voor Staat en Recht (SteR)
 • Voorzitter van de Commissie Meijers sinds september 2020

mr. drs. W.K. Hutten

Secretaris
 • Secretaris sinds september 2020
 • Hiervoor docent migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en juridisch medewerker bestuursrecht bij de Rechtbank Midden-Nederland

-

 

MR. T. KARG

Projectmedewerker
 • Projectmedewerker

Mr. dr. E.R. Brouwer

Vicevoorzitter
 • Universitair docent migratierecht en senior onderzoeker
  Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. dr. M. den Heijer

Vicevoorzitter
 • Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
 • Bestuurslid, Universitair Vluchtelingenfonds UAF

Prof. mr. H. Battjes

Lid
 • Hoogleraar Europees asielrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

DR. E. DE Busser

Lid
 • Universitair Docent Cyber Security Governance, Leiden Universiteit

Mr. S.S. Buisman

Lid
 • Universitair docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

mr. dr. S. Eskens

Lid
 • Universitair Docent Recht en Technologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. K.A.E. Franssen

Lid
 • Juridisch adviseur omgevingsrecht

Dr. M. Fink

Lid
 • Universitair Docent Europees Recht, Universiteit Leiden

Mr. dr. W. Geelhoed

Lid
 • Universitair docent strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Prof. mr. C.A. Groenendijk

Lid
 • Emeritus hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter Commissie Meijers 1997 - 2014

Dr. H. Hijmans

Lid
 • Voorzitter van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel (VUB) / Brussel Privacy Hub

Mr. dr. E. Hilbrink

Lid
 • Universitair docent Europees en Internationaal recht

Dr. M. Hillebrandt

Lid
 • Postdoctoraal onderzoeker, Eric Castrén Institute of International Law and Human Rights, Universiteit van Helsinki

Mr. R. van der Hoeven

Lid
 • Partner, NautaDutilh
 • Voorzitter, adviescommissie strafrecht, Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. D. Houtzager

Lid
 • Senior Program Manager bij ZonMW

Dhr. A. KRUYT

Lid
 • Interim manager
 • Mede-oprichter, Landelijk Bureau Racismebestrijding

PROF. MR. J. MORIJN

Lid
 • Lid van het College voor de Rechten van de Mens 
 • Bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen // Universitair Docent Europese mensenrechten, Rijksuniversiteit Groningen.

MR. E. NISSEN

Lid
 • Promovendus, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. mr. P.A. Nollkaemper

Lid
 • Hoogleraar internationaal publiekrecht, Universiteit van Amsterdam

Mr. dr. L.A. van Noorloos

Lid
 • Universitair docent Europees strafrecht, Tilburg University
 • Voorzitter, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten

Mr. T.J.P. van Os van den Abeelen

Lid
 • Honorair raadsheer--plaatsvervanger, Gerechtshof Den Haag
 • Voormalig voorzitter Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), Ministerie van Justitie

Prof. mr. J.W. Ouwerkerk

Lid
 • Hoogleraar Europees Strafrecht, Universiteit Leiden

Mr. N. Pinto

Lid
 • Coördinator IDEM Rotterdam, Radar/Art. 1 Anti-Discrimination Bureau

MR. S. RAFI

Lid

Programmamanager Strategisch Procederen, VluchtelingenWerk Nederland 

Dr. J.J. Rijpma

Lid
 • Universitair hoofddocent Europees recht, Universiteit Leiden

Prof. mr. Th.A. de Roos

Lid
 • Emeritus hoogleraar strafrecht, Tilburg University
 • Honorair raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch
 • Voorzitter van de Commissie Meijers van 2014 tot 2020

MR. D. Schaap

Lid
 • Advocaat bij Inigo Advocaten

Mr. Dr. A.M.G. Smit

Lid
 • Raadsheer, Gerechtshof Den Bosch
 • Contactpunt van het Europees Justitieel Netwerk voor strafzaken

Mr. N. Tuijn

Lid
 • Senior raadsheer afdeling strafrecht
  Gerechtshof Den Bosch

 

Mr. dr. S. Van der Velde

Lid
 • Onafhankelijke deskundige evaluaties Europese Commissie, Schrijver
 • Voormalig medewerker Ministerie J&V, Europese Commissie, Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging EU

Dr. K.M. de Vries

Lid
 • Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. B. Wegelin

Lid
 • Advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten
 • Lid van de adviescommissie vreemdelingenrecht, Nederlandse Orde van Advocaten

dr. J. Wessels, MSc

Lid
 • Universitair docent migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. mr. F. Zuiderveen Borgesius

Lid
 • Hoogleraar ICT en Privaatrecht aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.

Dr. K.M. Zwaan

Lid
 • Onderzoeker, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen