Home

WELKOM

De Commissie Meijers is een onafhankelijke groep van experts die adviseert over Europees straf-, asiel-, migratie-, privacy, non-discriminatie en institutioneel recht.

De Commissie Meijers bevordert openbare en democratische besluitvorming, respect voor mensenrechten, en waarborging van de toegang tot de rechter in de EU samenwerking op het gebied van justitie, migratie en veiligheid.

De commissie doet dit door zo vroeg mogelijk politici, beleidsmakers en het bredere publiek van een wetenschappelijk oordeel te voorzien over de mensenrechtelijke en democratische implicaties van nieuwe Europese voorstellen die betrekking hebben op deze beleidsterreinen.

De Commissie Meijers bestaat uit hoogleraren, onderzoekers, rechters en advocaten gespecialiseerd in verschillende Europees-rechtelijke onderwerpen. De Commissie wordt ondersteund door verschillende maatschappelijke organisaties.

Steun de Commissie Meijers

De huidige situatie in Europa vraagt om een actieve Commissie Meijers. De Commissie wil gericht inzetten op het beschermen van de rechtstaat en het respecteren van de fundamentele rechten van de mens binnen de EU. Maar hiervoor is meer ondersteuning voor de Meijers Commissie – en dus geld – nodig. Hier kunt u lezen hoe u de Commissie Meijers kunt ondersteunen!