Comments

CM2018

CM2018 Brief over de JBZ-Raad van 14 december 2020 (Migratie- en asielpact)

Voor de JBZ-Raad van 14 deceber 2020 is onder meer een oriënterend debat gepland over het Migratie- en asielpact. Ter voorbereiding op het algemeen overleg, vindt u in deze brief een aantal commentaren en vragen met betrekking tot dit onderwerp.